Seznam prijavljenih

* označeni z zeleno imajo potrjeno in plačano prijavnino medtem, ko ostali še niso poravnali štartnine