Novomeski_polmaraton_2021_Lo_res_022.JPG

SPLOŠNI POGOJI


Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe razpisnih pogojev in programa prireditve. Razpis je objavljen na spletni strani www.novomesto21.si

Tekači ste dolžni spoštovati navodila in priporočila organizatorjev. V primeru nespoštovanja posredovanih navodil in priporočil organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe in druge posledice, ki bi utegnile nastati tekačem. Organizatorji tekače pred začetkom prireditve seznanimo o vseh bistvenih elementih izvedbe prireditve, še posebej o varstvenih ukrepih, načinu prijave, tekmovalnih kategorijah in trasah. Vsak tekač je dolžan sprejeti razpisne pogoje in biti z njimi seznanjen. Pridržujemo si pravico, da tekača ob neupoštevanju pravil, zapisanih v razpisu in podrobnih navodilih, izločimo iz tekmovanja in iz prizorišča.

Organizator si pridržuje pravico do zadržanja nagrade delno ali v celoti, če tekač/ica odkloni sodelovanje z novinarji (intervju, fotografiranje, ipd.), ne sodeluje na doping kontroli ali ne sodeluje z organizatorjem po končanem tekmovanju. Organizator si pridržuje pravico spremembe tega razpisa! Podrobna navodila bodo pred prireditvijo objavljena na internetni strani www.novomesto21.si in v dokumentu Navodila udeležencem Novomeškega 1/2 maratona.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz neresničnih ali zamolčanih podatkov.

STAROSTNA OMEJITEV

V polmaratonu je prepovedano nastopiti tekmovalcem mlajšim od 15 let, na 10 km teku pa otrokom mlajšim od 12 let. Na rekreativnem 6,5 km teku je prepovedano nastopiti otrokom, mlajšim od 11 let. Otroke, ki so mlajši od 15 let lahko prijavijo le starši oziroma njihovi skrbniki. Starši oziroma skrbniki prevzemajo odgovornost za vsa tveganja v zvezi z nastopom otrok iz tega odstavka.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tekači tekmujete na lastno odgovornost in se za tekmovanje prijavljate zdravi in vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo. Organizatorji tekačem svetujemo predhodni zdravniški pregled, s čimer tekači izključite morebitna tveganja, ki bi lahko nastala z udeležbo na prireditvi. Ob progi in na cilju bo dežurna zdravniška služba.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti v primeru poškodb ali drugih posledic za tekače pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Organizatorji odsvetujemo vsakršno konzumiranje alkohola ali drugih opojnih substanc pred začetkom teka in med tekom.

Tekači z udeležbo na tekaški prireditvi prevzamajo tipična tveganja, ki izvirajo iz tekaške športne discipline.

Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za škodne dogodke v primerih višje sile. V primeru slabega vremena ste tekači dolžni tek prilagoditi vremenskim razmeram (npr. spolzka proga), da se izognete poškodbam, ki bi lahko nastale (npr. zvini, zlomi).

S prijavo tekači potrjujete, da so podatki, ki ste jih zapisali oz. podali pri prijavi, resnični. Izjavljate, da ste zdravi, vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo in zdravniško pregledani. Upoštevali boste vsa navodila organizatorjev in sodelovali na lastno odgovornost. Potrjujete, da pristajate na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne boste zahtevali kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.

Prireditve se lahko udeležijo le ZDRAVE OSEBE brez znakov prehlada in okužb, slabega počutja ali povišane temperature. Udeležence prosimo, da so pred in na dan tekmovanja pozorni na vsake znake okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura…). 

V primeru posebnih predpisanih zdravstvenih zahtev oziroma ukrepov, lahko organizator od tekmovalcev zahteva negativen Covid-19 test oziroma morebitne druge zakonsko predpisane zahteve. Maske bodo obvezne v štartni coni in na prireditvenem prostoru. Vsak tekač mora pred prireditvijo PODPISATI IZJAVO OZIROMA VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU. Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema nikakršnih odgovornosti.

Vsi tekmovalci in njihovi starši oz. skrbniki ter ostali udeleženci tekmovanja morajo upoštevati predpisane ukrepe glede obvladovanja covid-19.

Podrobna navodila bodo objavljena na internetni strani www.novomesto21.si in v dokumentu Navodila udeležencem Novomeškega 1/2 maratona.

ODPOVED OZIROMA PREKINITEV PRIREDITVE

Organizatorji si pridržujemo pravico do odpovedi prireditve, vendar le zaradi višje sile oziroma dogodkov, na katere ne moremo ali nismo mogli vplivati in nam onemogočajo izvedbo prireditve na tak način, da bi lahko zagotovili nemoten potek prireditve oziroma ustrezno stopnjo varnosti za udeležence, ki jo terjajo pravila profesionalne skrbnosti.

Organizator si pridržuje pravico odpovedi prireditve brez povračila prijavnine v primeru višje sile, ki bi za udeležence predstavljala nevarnost ali splošno nevarnost. Organizatorji si pridržujemo pravico do prestavitve datuma prireditve. Organizatorji se zavezujemo storiti vse, kar je v naši moči, da do odpovedi prireditve ne pride. V primeru, da bi odpoved bila potrebna, se zavezujemo že prijavljene udeležence o tem čimprej obvestiti preko kontaktnih podatkov, ki so jih posredovali ob prijavi na spletni strani organizatorja ter, če je potrebno, tudi preko sredstev javnega obveščanja. Vsi tekači so o tem seznanjeni ter se zavedajo in strinjajo, da v primeru odpovedi prireditve odjave od tistega dne ne bodo več mogoče, prav tako ne bodo mogoča vračila prijavnin. V primeru odpovedi prireditve se prijavnina prenese na naslednjo prireditev. V tem primeru udeleženci niso upravičeni do povračila prijavnine. Lahko pa prenesejo prijavnino na drugo osebo brezplačno do 30 dni pred tekmovanjem. V primeru večkratne odpovedi prireditve zaradi višje sile, oziroma izjemnih okoliščin oziroma zakonsko predpisanih ukrepov ali omejitev, se lahko organizator odloči, da ne izvede tekmovanja. V tem primeru udeležencu pripada le štartni paket.

V primeru zaprtja ceste ali druge višje sile na katero organizatorji ne moremo vplivati, se tekmovanje lahko odpove ali prekine. V primeri da je prijavljeni tekač pozitiven na Covid-19 v roku 10 dni pred tekmovanjem, je upravičen do povračila štartnine, če predloži pozitiven test na Covid-19.

OBJAVA REZULTATOV

Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani Novomeškega polmaratona (www.novomesto21.si) in na strani uradnega časomerilca Protime (www.protime.si). Pritožbena komisija sprejema pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 50 EUR na dan tekmovanja med 10:00 in 16:00 uro v prostorih časomerilne službe.

PRAVILA TEKMOVANJA

Organizator si pridržuje pravico diskvalifikacije v primeru, če tekač krši pravila AZS ali Mednarodne atletske zveze - IAAF ali tekač ne nosi štartne številke v skladu s pravili Atletske zveze Slovenije ali tako, da le ta ni vidna v celoti (številka in sponzorji Novomeškega 1/2 maratona). Tekmovalec je lahko izločen iz tekmovanja v primeru da krajša progo, uporablja drugi prevozno sredstvo, ne nosi štartne številke se obnaša nespoštljivo ali ovira druge tekmovalce Tekač lahko odteče krajšo razdaljo od prijavljene.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke prijavljenega udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli povračilo.

Organizatorji zagotavljamo varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave ter obveščanja o poteku prijave. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi si organizatorji pridržujemo pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo.

Tekač s prijavo organizatorjem dovoljuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Navedene osebne podatke, ki jih tekač ob prijavi vnese v ustrezno varovan in zaščiten računalniški sistem ali preko pisne prijave, lahko organizatorji hranimo in obdelujemo neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve prijavljenega tekača. Tekačem pripadajo vse pravice skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem organizator ne nosi odgovornosti. S prijavo tekač potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal pri prijavi, resnični in točni. Tekači soglašate, da lahko organizatorji prireditve objavimo vaše podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od vas zahtevali kakršnokoli povračilo. Z udeležbo tekači dovoljujete, da organizatorji vaše navedene osebne podatke obdelujemo v svojih zbirkah in jih uporabljamo za namene statistične obdelave.

PRIJAVA, IZJAVA O RESNIČNOSTI PODATKOV TER SOGLASJA

S prijavo na tekmovanje tekač potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. S prijavo na tekmovanje tekač potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo na Novomeškem 1/2 maratonu in zato do organizatorja ne bo uveljavljal nikakršnih odškodninskih ali drugih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli povračilo.


Sponzorji:

Organizacija:
Partner: